مجله آکادمی باغ کتاب

خودآزمایی علمی 11: سیارات

 1. حالا که پلوتو دیگر جزء سیارات منظومۀ شمسی به حساب نمی آید چند سیاره در این منظومه وجود دارد؟
 2. کوچکترین سیارۀ منظومۀ شمسی کدام است؟
 3. بزرگترین سیارۀ منظومۀ شمسی کدام است؟
 4. گرم ترین سیارۀ منظومۀ شمسی کدام است؟
 5. ویژگی ششمین سیارۀ دور از خورشید این است که یک سیستم حلقه ای گسترده دارد، نام این سیاره چیست؟
 6. عنصر شیمیایی اورانیوم از روی کدام سیاره نامگذاری شد؟
 7. کدام سیارۀ منظومۀ شمسی دورترین سیاره از خورشید است؟
 8. دومین سیارۀ کوچک در منظومۀ شمسی کدام است؟
 9. کدام سیاره از نظر اندازه نزدیکترین سیاره به زمین است؟
 10. قمر تیتان به دور کدام سیاره می گردد؟
 11. «سیارۀ سرخ» نان مستعار کدام سیاره است؟
 12. درست یا نادرست؟ نپتون بزرگتر از زحل است.
 13. قمرهای گالیله به دور کدام سیاره می گردند؟
 14. نزدیک ترین سیاره به خورشید کدام است؟
 15. هفتمین سیارۀ دور از خورشید کدام است؟
 16. درست یا نادرست؟ سیارۀ زهره فشار جوی بیشتری نسبت به زمین دارد.
 17. تریتون بزرگترین قمر کدام سیاره است؟
 18. درخشان ترین سیارۀ آسمان کدام است؟
 19. سومین سیارۀ دور از خورشید کدام است؟
 20. فوبوس[1] و دیموس[2] قمرهای کدام سیاره هستند؟

پاسخ خودآزمایی

1. 8            2. عطارد        3. مشتری        4. زهره           5. زحل (کیوان)          6. اورانوس        7. نپتون          8. مریخ             9. زهره         10. زحل         11. مریخ         12. نادرست         13. مشتری         14. عطارد          15. اورانوس         16. درست     17. نپتون       18. زهره        19. زمین     20. مریخ

منبع: ساینس کیدز

ترجمه: آکادمی کودک باغ کتاب تهران

 

[1] Phobos

[2] Deimos


 

نظرات کاربران

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.