مجله آکادمی باغ کتاب

شهر ریاضی

گول جمع و تفریق های تلگرامی را نخوریم
29 خرداد 1398
 
 

گول جمع و تفریق های تلگرامی را نخوری...

گول جمع و تفریق های تلگرامی را نخوریم شهر ریاضی | دکتر مجید میرزاوز...

ویدئو آکادمی, شهر ریاضی
چه وقت ۲+۲ نمی شود چهار؟
29 خرداد 1398
 
 

چه وقت ۲+۲ نمی شود چهار؟

چه وقت ۲+۲ نمی شود چهار؟ شهر ریاضی | دکتر مجید میرزاوزیری | آکادمی ...

ویدئو آکادمی, شهر ریاضی
گاهی مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه نمی شود
29 خرداد 1398
 
 

گاهی مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درج...

گاهی مجموع زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه نمی شود شهر ریاضی | دکتر مجید...

ویدئو آکادمی, شهر ریاضی
مرگ بر امتحان!
29 خرداد 1398
 
 

مرگ بر امتحان!

مرگ بر امتحان! شهر ریاضی | دکتر مجید میرزاوزیری | آکادمی باغ کتاب ت...

ویدئو آکادمی, شهر ریاضی
مشکل شما با ریاضی چیه؟
29 خرداد 1398
 
 

مشکل شما با ریاضی چیه؟

مشکل شما با ریاضی چیه؟ شهر ریاضی | دکتر مجید میرزاوزیری | آکادمی باغ ...

ویدئو آکادمی, شهر ریاضی