مجله آکادمی باغ کتاب

زیستگاه های طبیعی

زیستگاه های طبیعی (8): آ ب های شیرین
09 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (8): آ ب های شیرین

زیستگاه آب شیرین یک الیگاتور مشغول چرت زدن بر روی یک کندۀ درخت است....

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی
زیستگاه های طبیعی (7): اقیانوس ها و دریاها
09 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (7): اقیانوس ها و ...

زیستگاه دریایی از فضای بیرونی، زمین شبیه به یک مرمر آبی شگفت انگیز ...

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی
زیستگاه های طبیعی (6): کوهستان ها
06 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (6): کوهستان ها

زیستگاه کوهستانی ممکن است مدت زمان صعود به قلۀ یک کوه طولانی باشد، ...

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی
زیستگاه های طبیعی (5): بیابان ها
06 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (5): بیابان ها

زیستگاه بیابان بیابان ها خشک ترین مکان های روی زمین هستند؛ میزان با...

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی
زیستگاه های طبیعی (4): قطب شمال و قطب جنوب
06 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (4): قطب شمال و قط...

زیستگاه های قطبی هوا بسیار سرد است و شما با یخ ها احاطه شده اید. از...

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی
زیستگاه های طبیعی (3): علفزارها
06 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (3): علفزارها

زیستگاه علفزار یک گله شاخ دراز به آرامی در حال حرکت در میان علف های...

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی
زیستگاه های طبیعی (2): جنگل های بارانی
06 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (2): جنگل های بارا...

زیستگاه جنگل بارانی شعاعی از نور خورشید راهش را از میان برگ ها باز ...

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی
زیستگاه های طبیعی (1): جنگل های معتدل
06 آذر 1398
 
 

زیستگاه های طبیعی (1): جنگل های معتد...

زیستگاه جنگل معتدل وقتی در میان جنگل قدم می زنید برگ های خشک زیر پا...

آکادمی کودک, زیستگاه های طبیعی