مجله آکادمی باغ کتاب

آزمایش: آبی که خم و راست می شود

آزمایش: آبی که خم و راست می شود
آزمایشی ساده برای مشاهده عملکرد الکتریسیته
آنچه نیاز دارید: 
یک عدد شانه
یک شیر آب
چگونگی انجام آزمایش
در یک روز خشک موهای خود را شانه کنید و سپس شانه را نزدیک جریان باریکی از آب شیر بگیرید. می بینید که آب به سمت شانه خم می شود. 
دلیل آن چیست؟
حرکت شانه در میان موهای شما موجب ایجاد اصطکاک می شود و اصطکاک الکترون ها را از موهای شما به شانه منتقل می کند و در نتیجه شانه با الکتریسیته ساکن باردار می شود. اکنون شانه دارای بار الکتریکی منفی است. وقتی شانه را به آب نزدیک می کنید، بار منفی آن قسمتی از بار منفی موجود در آب را دفع می کند و بار مثبت در آن باقی می ماند. بار منفی و مثبت یکدیگر را جذب می کنند و به همین دلیل آب به سمت شانه خم می شود. 
منبع: کیدز نشنال جغرافی (2019)
ترجمه: آکادمی کودک باغ کتاب تهران


 

نظرات کاربران

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.