ویدئو آکادمی

سیاه چاله چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

سیاه چاله چیست؟ | دوربینک...

سیاه چاله چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچ...

ویدئو آکادمی
دنباله دارها | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

دنباله دارها | دوربینک | ...

دنباله دارها | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ه...

ویدئو آکادمی
رنگین کمان چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

رنگین کمان چیست؟ | دوربین...

دوربینک در این برنامه برای بچه ها از رنگین کمان ها می گوید و توضیح می ...

ویدئو آکادمی
استخوان های بدن | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

استخوان های بدن | دوربینک...

استخوان های بدن | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچ...

ویدئو آکادمی
ماه گرفتگی چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

ماه گرفتگی چیست؟ | دوربین...

ماه گرفتگی چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای ب...

ویدئو آکادمی
زنجیره غذایی | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

زنجیره غذایی | دوربینک | ...

زنجیره غذایی | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ه...

ویدئو آکادمی
حواس پنج گانه | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

حواس پنج گانه | دوربینک |...

حواس پنج گانه | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ...

ویدئو آکادمی
چرا آفتاب پرست رنگ عوض می کند؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

چرا آفتاب پرست رنگ عوض می...

چرا آفتاب پرست رنگ عوض می کند؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این...

ویدئو آکادمی
خفاش ها را بشناسیم | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

خفاش ها را بشناسیم | دورب...

خفاش ها را بشناسیم | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای...

ویدئو آکادمی
دستگاه گوارش | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

دستگاه گوارش | دوربینک | ...

دستگاه گوارش | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ه...

ویدئو آکادمی
انرژی چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

انرژی چیست؟ | دوربینک | آ...

انرژی چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ها...

ویدئو آکادمی
جاذبه چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

جاذبه چیست؟ | دوربینک | آ...

جاذبه چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ها...

ویدئو آکادمی
خواب زمستانی | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

خواب زمستانی | دوربینک | ...

خواب زمستانی | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ه...

ویدئو آکادمی
انسان چند حس دارد؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

انسان چند حس دارد؟ | دورب...

انسان چند حس دارد؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای...

ویدئو آکادمی
مغناطیس چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

مغناطیس چیست؟ | دوربینک |...

مغناطیس چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ...

ویدئو آکادمی
اعضای بدن | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

اعضای بدن | دوربینک | آکا...

اعضای بدن | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ها ا...

ویدئو آکادمی
زلزله چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

زلزله چیست؟ | دوربینک | آ...

زلزله چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ها...

ویدئو آکادمی
سایه چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

سایه چیست؟ | دوربینک | آک...

سایه چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ها ...

ویدئو آکادمی
صدا چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

صدا چیست؟ | دوربینک | آکا...

صدا چیست؟ | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه برای بچه ها ا...

ویدئو آکادمی
آشنایی با منظومه شمسی | دوربینک | آکادمی کودک
14 خرداد 1402
 
 

آشنایی با منظومه شمسی | د...

آشنایی با منظومه شمسی | دوربینک | آکادمی کودک دوربینک در این برنامه ب...

ویدئو آکادمی
صفحه 1 از 7ابتدا   [1]  2  3  4  5  انتها