مجله آکادمی باغ کتاب

رنگین کمان بسازید

آنچه نیاز دارید: 
یک منشور
یک برگ کاغذ
یک روز آفتابی!
چگونگی انجام آزمایش:
منشور را روی کاغذ و در مسیر نور مستقیم خورشید بگذارید. می بینید که منشور نور را به شکل رنگین کمان می شکند. 
چرا این اتفاق می افتد؟
نور خورشیدی که از منشور می گذرد، شکسته یا خم می شود. زمانی که این اتفاق می افتد، نور سفید تجزیه می شود و به همین دلیل است که شما می توانید تمام رنگ های طیف نور را ببینید!
منبع: coolkidfacts.com (2019) 
ترجمه: آکادمی کودک باغ کتاب تهران
 


 

نظرات کاربران

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.