مجله آکادمی باغ کتاب

خودآزمایی علمی 4: جانوران


1.    تقریباً تمام رژیم غذایی پاندای غول پیکر (حدود 99 %) از چه چیزی تشکیل شده است؟
2.    درست یا نادرست؟ طول عمر موشها به ده سال میرسد.  
3.    نام ترس غیرطبیعی از عنکبوتها چیست؟ 
4.    بزرگترین گربه سان جهان کدام است؟
5.    درست یا نادرست؟ کروکودیل ها هیچ غدۀ عرقی ندارند و بنابراین، از دهان خود برای خارج کردن گرما استفاده می کنند. 
6.    آیا پروانه ها حشره هستند؟
7.    در زبان انگلیسی به فیل ماده چه می گویند؟
8.    درست یا نادرست؟ خفاش ها پستاندار هستند.
9.    زنبور عسل در تمام قاره های جهان بجز یک قاره یافت می شود. آن قاره کدام است؟
10.    درست یا نادرست؟ گربه سانان بطور میانگین 13 تا 14 ساعت از روز را در خواب می گذرانند. 
11.    سریع ترین جانور خشکی کدام است؟
12.    کلمۀ “doe” در زبان انگلیسی کدام جانور است؟ 
13.    درست یا نادرست؟ شیرهای کوهی گیاهخوار هستند. 
14.    به یک دسته شیر چه می گویند؟
15.    آیا دلفین ها پستاندار هستند؟
16.    بزرگترین جانور خشکی کدام است؟
17.    درست یا نادرست؟ پوست مارها لزج و سرد است.
18.    کدام قاره تنها قاره ای است که زرافه ها در حیات وحش آن زندگی می کنند؟
19.    زنبور عسل چند جفت بال دارد؟
20.    کدام نوع جانور بزرگترین نخستی سان (نخستی) جهان است؟
21.    آیا کوسه ها ماهی هستند یا پستاندار؟
22.    بارزترین ویژگی ظاهری خارپشت ها چیست؟
23.    درست یا نادرست؟ جغدها دوربین هستند، یعنی هر چیزی را که در فاصلۀ چند سانتیمتری از چشمانشان باشد نمی توانند به درستی ببینند. 
24.    به اسب مادۀ بالغ چه می گویند؟
25.    به بچۀ بز چه می گویند؟
26.    بلندقدترین حیوان جهان کدام است؟
27.    درست یا نادرست؟ خرگوش ها نابینا متولد می شوند.
28.    بارزترین ویژگی بدن شیرهای نر چیست؟
29.    عنکبوت چند پا دارد؟
30.    طبق باورهای موجود، گونۀ کروکودیل ها چه مدت است که وجود داشته اند؟ دو میلیون سال یا دویست میلیون سال؟
پاسخ خودآزمایی
1. بامبو    2. نادرست - موش ها در اسارت تا دو سال و نیم و در حیات وحش بطور میانگین فقط چهار ماه زندگی می کنند.   3. عنکبوت هراسی   4. ببر، با وزنی تا 300 کیلوگرم (660 پوند)  5. درست- آنها اغلب با دهان باز می خوابند تا خنک شوند.   6. بله   7. Cow 
8. درست    9. قطب جنوب   10. درست  11. یوزپلنگ (سرعت آنها می تواند به 120 کیلومتر در ساعت – 75 متر بر ساعت، برسد)  12. گوزن ماده  13. نادرست، آنها گوشتخوار هستند.   14. گله   15. بله    16. فیل – وزن بزرگترین فیل ثبت شده حدود 12000 کیلوگرم (26000 پوند) بوده است!   17. نادرست، پوست مارها خشک و نرم است.   18. آفریقا   19. دو    20. گوریل    21. ماهی   22. داشتن ستون فقراتی با موهای نوک تیز!   
23. درست    24. مادیان    25. بزغاله   26. زرافه، میانگین قد زرافه ها حدود 5 متر (16 فوت) است و بلندقدترین زرافه ثبت شده تقریباً 6 متر (20 فوت) بوده است.   27. درست    28. یال شیر 29. هشت   30. 200 میلیون سال
منبع:ساینس کیدز
ترجمه: آکادمی کودک باغ کتاب تهران
 


 

نظرات کاربران

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.