مجله آکادمی باغ کتاب

خودآزمایی علمی 7: درست یا نادرست

 1. درست یا نادرست؟ الکترون­ها بزرگتر از مولکول­ها هستند.
 2. درست یا نادرست؟ اقیانوس اطلس بزرگترین اقیانوس کره زمین است.
 3. درست یا نادرست؟ ترکیب شیمیایی مواد غذایی با پختن تغییر می­کند.
 4. درست یا نادرست؟ کوسه­ها پستاندار هستند.
 5. درست یا نادرست؟ بدن انسان چهار پا دارد.
 6. درست یا نادرست؟ وقتی پوستۀ خارجی اتمها پر باشد، اتمها در ثابت­ترین حالت قرار دارند.
 7. درست یا نادرست؟ عمل تصفیه، ترکیبات مواد را بر مبنای اندازۀ ذرات تفکیک می­کند.
 8. درست یا نادرست؟ سیارۀ ناهید (زهره) نزدیکترین سیاره به خورشید است.
 9. درست یا نادرست؟ رساناها مقاومت الکتریکی کمی دارند.
 10. درست یا نادرست؟ اتم­های بیش از یک عنصر شیمیایی می­توانند در مولکول­ها وجود داشته باشند.
 11. درست یا نادرست؟ آب مثالی از یک عنصر شیمیایی است.
 12. درست یا نادرست؟ به مطالعۀ گیاهان، گیاهشناسی می­گویند.
 13. درست یا نادرست؟ درست یا نادرست؟ کوه کلیمانجارو بلندترین کوه زمین است.
 14. درست یا نادرست؟ شناورسازی، ترکیبات را بر مبنای چگالی آنها تفکیک می­کند.
 15. درست یا نادرست؟ گیاهخواران گوشت می­خورند.
 16. درست یا نادرست؟ بمب اتم با شکافت اتم کار می­کند.
 17. درست یا نادرست؟ مولکول­ها از نظر شیمیایی پیوسته هستند.
 18. درست یا نادرست؟ عنکبوت­ها شش پا دارند.
 19. درست یا نادرست؟ کلوین یک واحد اندازه­گیری دما است.
 20. درست یا نادرست؟ تعداد استخوان­های تشکیل دهندۀ اسکلت انسان کمتر از 100 عدد است.

پاسخ خودآزمایی

1.نادرست  2. نادرست- اقیانوس آرام  3. درست  4. نادرست- ماهی  5. نادرست- 2  6. درست   7. درست   8. نادرست- عطارد

9. درست  10. درست   11. نادرست  12. درست   13. نادرست- کوه اورست   14. درست   15. نادرست   16. درست   17. درست

18. نادرست- 8    19. درست   20. نادرست- 206

منبع: ساینس کیدز

ترجمه: آکادمی کودک باغ کتاب تهران


 

نظرات کاربران

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.