مجله آکادمی باغ کتاب

فعالیت علمی(12): ابزار تماشای کسوف ساختگی!

وسایل و مواد مورد نیاز:

  • یک جعبۀ کفش
  • قیچی
  • یک عدد کارت سیاه رنگ
  • دستمال کاغذی زرد رنگ
  • چسب نواری
  • خلال دندان

مراحل انجام کار:

1. در هر کدام از دو سر جعبۀ کقش یک دریچه ببرید و سپس یک شکاف هم در عرض (یا بالای) در جعبه ایجاد کنید.

2. یک مربع که اندازۀ آن برای لغزیدن در شکاف در جعبه مناسب باشد از کارت مشکی ببرید و جدا کنید.

3. از قسمت وسط کارت یک دایره ببرید و جدا کنید و سپس دستمال کاغذی زرد رنگ را بر روی سوراخ ایجاد شده بچسبانید.

4. خلال دندان را به دایره ای که از کارت سیاه جدا کردید بچسبانید (این را بعنوان ماه استفاده خواهید کرد).

5. مربع سیاه را در داخل شکاف روی جعبه بلغزانید و جعبه را بالا و به سمت نور نگه دارید. از داخل جعبه نگاه کنید تا خورشید خودتان را ببینید.

چه اتفاقی می افتد؟

وقتی شما از دریچۀ جعبه نگاه می کنید نمونه ای از خورشید خودمان را می بینید که با روشنی در حال درخشیدن است. اما وقتی به آرامی شروع به پایین بردن دایرۀ بریده از کارت یا همان ماه، در داخل شکاف جعبه می کنید، بتدریج می بینید که خورشید ناپدید می شود و یک کسوف بوجود می آید. توجه و احتیاط: این آزمایش برای نگاه کردن به خورشید واقعی نیست. نگاه مستقیم به خورشید می تواند مضر و آسیب رسان باشد!

آزمایش های بیشتر

1. از انواع مختلف نورها مثل نور چراغ قوه، روشنایی روز و نور تلویزیون استفاده کنید. تأثیر انواع مختلف نورها بر این آزمایش چگونه است؟

2. اگر خورشید ما یک ستارۀ آبی یا قرمز یا حتی یک ستارۀ بنفش بود چه می شد؟ از دستمال کاغذی هایی که رنگ های متفاوت دارند استفاده کنید و ببینید که چه تغییری در کسوفی که ما می بینیم ایجاد می کنند؟

منبع: sciencefun.org (2020)

یک توصیۀ دوستانه: لطفاً این آزمایش را با اجازه و همراه بزرگترها انجام بدهید.

ترجمه: آکادمی کودک باغ کتاب تهران


 

نظرات کاربران

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.