مجله آکادمی باغ کتاب

زیست شناسی

داروها
05 تیر 1398
 
 

داروها

ویکی آکادمی | به طور کلی، دارو ماده شیمیایی است که عملکرد عادی بدن را ...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی
دستگاه عصبی
05 تیر 1398
 
 

دستگاه عصبی

ویکی آکادمی | دستگاه عصبی، بزرگراه اطلاعاتی طولانی است که مغز برای ارس...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی
چرخه‌ها
05 تیر 1398
 
 

چرخه‌ها

ویکی آکادمی | چرخه کربن، مسیر گردش این جزء اساسی همه ترکیبات آلی را، خ...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی
دستگاه پوششی
05 تیر 1398
 
 

دستگاه پوششی

ویکی آکادمی | دستگاه پوششی شامل بزرگ‌ترین اندام بدن انسان یعنی پوست و ...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی