مجله آکادمی باغ کتاب

فیزیک

ایزوتوپ
05 تیر 1398
 
 

ایزوتوپ

ویکی آکادمی | هر عنصر شیمیایی ممکن است به صورت دو یا چند ایزوتوپ با تع...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
هسته اتم
05 تیر 1398
 
 

هسته اتم

ویکی آکادمی | هسته اتم یک خوشه چگال از پروتون‌­ها و نوترون­‌ها...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
همجوشی و شکافت هسته‌ای
05 تیر 1398
 
 

همجوشی و شکافت هسته‌ای

ویکی آکادمی | شکافت هسته­‌ای زمانی اتفاق می‌­افتد که یک هسته ا...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
ذرات مدل استاندارد
05 تیر 1398
 
 

ذرات مدل استاندارد

ویکی آکادمی | مدل استاندارد، بنیادی‌­ترین ذرات طبیعت را توصیف می&s...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
نیروی قوی و ضعیف
05 تیر 1398
 
 

نیروی قوی و ضعیف

ویکی آکادمی | در فیزیک ذرات، نیروی قوی (یا پیوند قوی یا نیروی هسته­...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
پادماده
05 تیر 1398
 
 

پادماده

ویکی آکادمی | در کوتاه‌­ترین تعریف، پادماده نابودکننده ماده است. ه...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
ساختار اتمی
05 تیر 1398
 
 

ساختار اتمی

ویکی آکادمی | اتم، مجموعه‌­ای است از یک هسته سنگین کوچک شامل پروتو...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
برقکافت
05 تیر 1398
 
 

برقکافت

ویکی آکادمی | برقکافت (الکترولیز) فرآیند انجام واکنش شیمیایی با استفاد...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
فلزات
05 تیر 1398
 
 

فلزات

ویکی آکادمی | در شیمی، فلز عنصر یا آلیاژی است که رسانش گرمایی و الکتری...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک