مجله آکادمی باغ کتاب

ویکی آکادمی

لقاح مصنوعی
05 تیر 1398
 
 

لقاح مصنوعی

ویکی آکادمی | لقاح مصنوعی یا IVF تکنیکی است که امکان حاملگی را برای بع...

ویکی آکادمی, پزشکی و سلامت
بیماری‌های قلب و عروق
05 تیر 1398
 
 

بیماری‌های قلب و عروق

ویکی آکادمی | بیماری‌های قلب و عروق، طیفی از اختلالات هستند که بر قلب ...

ویکی آکادمی, پزشکی و سلامت
داروها
05 تیر 1398
 
 

داروها

ویکی آکادمی | به طور کلی، دارو ماده شیمیایی است که عملکرد عادی بدن را ...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی
دستگاه عصبی
05 تیر 1398
 
 

دستگاه عصبی

ویکی آکادمی | دستگاه عصبی، بزرگراه اطلاعاتی طولانی است که مغز برای ارس...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی
چرخه‌ها
05 تیر 1398
 
 

چرخه‌ها

ویکی آکادمی | چرخه کربن، مسیر گردش این جزء اساسی همه ترکیبات آلی را، خ...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی
دستگاه پوششی
05 تیر 1398
 
 

دستگاه پوششی

ویکی آکادمی | دستگاه پوششی شامل بزرگ‌ترین اندام بدن انسان یعنی پوست و ...

ویکی آکادمی, علوم, زیست شناسی
ایزوتوپ
05 تیر 1398
 
 

ایزوتوپ

ویکی آکادمی | هر عنصر شیمیایی ممکن است به صورت دو یا چند ایزوتوپ با تع...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
هسته اتم
05 تیر 1398
 
 

هسته اتم

ویکی آکادمی | هسته اتم یک خوشه چگال از پروتون‌­ها و نوترون­‌ها...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
همجوشی و شکافت هسته‌ای
05 تیر 1398
 
 

همجوشی و شکافت هسته‌ای

ویکی آکادمی | شکافت هسته­‌ای زمانی اتفاق می‌­افتد که یک هسته ا...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
عناصر شیمیایی
05 تیر 1398
 
 

عناصر شیمیایی

ویکی آکادمی | عناصر شیمیایی ساده‌­ترین مواد طبیعت هستند که تعداد پ...

ویکی آکادمی, علوم, شیمی
پیوندهای شیمیایی
05 تیر 1398
 
 

پیوندهای شیمیایی

ویکی آکادمی | پیوندهای شیمیایی با متصل کردن عنصرها به یکدیگر ترکیب‌&sh...

ویکی آکادمی, علوم, شیمی
ذرات مدل استاندارد
05 تیر 1398
 
 

ذرات مدل استاندارد

ویکی آکادمی | مدل استاندارد، بنیادی‌­ترین ذرات طبیعت را توصیف می&s...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
نیروی قوی و ضعیف
05 تیر 1398
 
 

نیروی قوی و ضعیف

ویکی آکادمی | در فیزیک ذرات، نیروی قوی (یا پیوند قوی یا نیروی هسته­...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
پادماده
05 تیر 1398
 
 

پادماده

ویکی آکادمی | در کوتاه‌­ترین تعریف، پادماده نابودکننده ماده است. ه...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
ساختار اتمی
05 تیر 1398
 
 

ساختار اتمی

ویکی آکادمی | اتم، مجموعه‌­ای است از یک هسته سنگین کوچک شامل پروتو...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
برقکافت
05 تیر 1398
 
 

برقکافت

ویکی آکادمی | برقکافت (الکترولیز) فرآیند انجام واکنش شیمیایی با استفاد...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک
فلزات
05 تیر 1398
 
 

فلزات

ویکی آکادمی | در شیمی، فلز عنصر یا آلیاژی است که رسانش گرمایی و الکتری...

ویکی آکادمی, علوم, فیزیک