مجله آکادمی باغ کتاب

شگفتی های ساخت بشر

شگفتی های ساخت بشر: فانوس دریایی اسکندریه
07 مرداد 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: فانوس دریایی اسک...

فانوس دریایی اسکندریه[1] معروف ترین فانوس دریایی جهان تا قرون وسطی بود...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: پل گلدن گیت
11 خرداد 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: پل گلدن گیت

پل گلدن گیت[1]، یک پل معلق است که در کالیفرنیا قرار دارد. این پل بر رو...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: باغ های معلق بابل
09 خرداد 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: باغ های معلق باب...

باغ های معلق بابل[1] یکی از عجایب هفتگانۀ دنیای باستان هستند. باغ های ...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: برج ایفل
25 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: برج ایفل

برج ایفل در سال 1889 در شهر پاریس برپا شد. ساخت این برج دو سال و دو ما...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: ماچو پیچو
25 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: ماچو پیچو

ماچو پیچو[1] نام یک شهر سنگی متروکه است که به وسیلۀ اینکاها[2] ساخته ش...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: برج کج پیزا
21 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: برج کج پیزا

برج کج پیزا[1] یکی از معروف ترین ساختمان های جهان است. این برج بخشی از...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های طبیعت: جنگل های شمالی بیوم تایگا
21 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های طبیعت: جنگل های شمالی بیوم...

حقایقی دربارۀ جنگل های شمالی برای کودکان جنگل شمالی[1] در واقع ن...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: ساختمان امپایر استیت
21 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: ساختمان امپایر ا...

ساختمان امپایر استیت[1] آسمانخراشی با شهرت جهانی است که در میدتاون منه...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: سد ایتایپو
21 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: سد ایتایپو

سد ایتایپو[1] بزرگترین تولید کنندۀ انرژی پاک و تجدیدپذیر در جهان است. ...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: برج سی ان
10 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: برج سی ان

شاید به این فکر کنید که چگونه در مورد انتخاب برج ملی یک کشور، تصمیم گی...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر
شگفتی های ساخت بشر: اهرام مصر
02 اردیبهشت 1399
 
 

شگفتی های ساخت بشر: اهرام مصر

اهرام مصر باستان یکی از بزگترین اسرار دنیای باستان هستند. این سازه ها ...

آکادمی کودک, شگفتی های ساخت بشر